Magazin bisericesc

Just another Zboara blog site

Vesminte preotesti

Written By: radu

Din timpurile Bisericii primare, clericii creștini au purtat vesminte preotesti speciale când celebrau atât slujbele bisericești, cât și celelalte funcții clericale. În funcție de scopul și funcția lor, vesminte preotesti clericale consistă de regulă din piese de îmbrăcăminte speciale pe care clericii le purtau în cursul slujirii lor. Unele din acestea sunt asemănătoare cu cele purtate de regi sau împărați de-a lungul istoriei, în timp ce forma și rolul altora este indicat chiar în Scriptură. Scopul lor principal este creșterea duhovnicească a Bisericii.

Într-un anumit sens, vesminte preotesti clericale sunt un fel de uniformă, permițând identificarea purtătorului după slujba și rangul său, dar ele au și o funcție spirituală, creând pentru credincioși o atmosferă favorabilă înțelegerii faptului că, în Biserică, creștinul caută să se apropie mereu mai mult de Împărăția Cerurilor. Astfel, prin purtarea veșmintelor preotesti ale acestora, clericii devin ei înșiși icoane ale Domnului Iisus Hristos și ale îngerilor Săi, slujind la unicul altar al lui Dumnezeu.

Vesminte preotesti: ne-liturgice

 • Anteriul  sau sutana sau reverenda: un veșmânt lung, ajustat pe corp, purtat pe dedesubt, dar fără nasturi în față, precum cel roman.
 • Rasa: Veșmânt lung, larg purtat pe deasupra.
 • Crucea pectorală:
  • În Ortodoxia slavă, în general, crucea pectorală este însemnul distinctiv al preotului; majoritatea preoților, în special din tradiția rusească, poartă o cruce simplă, de culoare argintie (cel mai adesea dintr-un aliaj de cupru și cositor); crucile de aur cu pietre prețioase sunt conferite clericilor ca distincții speciale ; cea mai înaltă distincție care poate fi acordată unui preot este dreptul de a purta și o a doua cruce pectorală.
  • În practica grecească, crucea pectorală se acordă doar atunci când preotul este înălțat la rangul de iconom, și nu se face distincție între diferitele tipuri de cruce purtate.
  • În practica românească, crucea este o distincţie dată de episcop unei preot înălţat la rangul de “iconom stavrofor” (purtător de cruce).
 • Scufia sau fesul: un acoperământ pentru cap, cu marginile moi; poate fi conic (stil rusesc) sau plat (stilul grecesc). În Biserica Ortodoxă Română, preoții poartă doar scufia.
 • Potcapul (“camilafca”): un fel de pălărie tare; poate fi cilindrică, cu o margine conică aplatizată în vârf (după stilul grecesc – purtată de preoții căsătoriți) sau plată, cu o margine mai mare în partea de sus (stilul rusesc), ori pur și simplu cilindrică și plată în partea de sus (stilul sârbesc). În tradiția românească, preoții căsătoriți nu se disting de ceilalți prin vesmintele preotesti purtate.

 

Sursa: http://ro.orthodoxwiki.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *